úterý 30. listopadu 2021

Schůzka kroužku 30. listopadu 2021 - klubovna.

 

Přítomni:

Burda Dan, Klabačka Šimon, Langer Denis, Berger Adam, Danihel Emil, Fanta Max, Hlava Ondra, Mucha Vojta.

Omluveni:

Jůna Ríša, Hamplová Adéla, Indrák Filip, Studený Honzík.

Nepřítomni:

Buchta Adam, Staněk Jiří, Švec Ríša, Konečný Jonáš, Hlava Lukáš.

Dnes opakování RŘ, živočichů a rostlin kolem vody. Pokračování ve výrobě splávků a procvičování vázání háčků. 

Příště opět prověříme znalosti z RŘ atd. = připravenost na TEST (18.1.2022) !! Také budeme procvičovat rybářské uzly !!

POZOR - do 15. ledna 2022 musí být odevzdány povolenky !!

NOVÁČCI - připravit si FOTO na členský průkaz !!úterý 23. listopadu 2021

 

Dobrý den vážení rodiče,
dnešní schůzka rybářského kroužku je ZRUŠENA !!
Zejména s dětmi, které budou dělat testy k získání Osvědčení, zopakujte probranou látku.
Děkuji.
Pěkný den.
středa 17. listopadu 2021

Schůzka kroužku 16. listopadu 2021 - klubovna.

Přítomni:
Adéla Hamplová, Ondra Hlava, Adam Berger, Honza Studený, Vojta Mucha, Dan Burda, Maxmilián Fanta, Emil Danihel, Adam Buchta, Filip Indrák, Ríša Juna, Denis Langer, Šimon Klabačka, Ríša Švec.

Nepřítomen: Staněk Jiří.

Dnes jsme opakovali RŘ, poznávání ryb, procvičili vázaní háčků a ukázali si drobnosti z rybářské bižuterie.

Příště budeme pokračovat v RŘ, jeho dalších odstavcích. Procvičíme poznávání ryb, živočichů a rostlin - zaměření na test - příprava nováčků !!

Ostatní budou připravovat splávky k jejich dokončení (drátěná očka apod.)

Tyto části z RŘ budeme příště probírat - jde o BPVRP:

úterý 9. listopadu 2021

Schůzka kroužku dne 9. listopadu 2021 - klubovna.

 Přítomni:

Buchta Adam, Burda Dan, Indrák Filip, Jůna Ríša, Klabačka Šimon, Studený Jan, Švec Ríša, Danihel Emil, Fanta Max, Hamplová Adéla, Hlava Ondra, Mucha Vojta.

Omluveni:

Staněk Jirka, Berger Adam, Langer Denis.

Nepřítomen: Konečný Jonáš.

Dnes:

* Opakování RŘ a pokračování dalším odstavcem.

* Druhý nátěr barva na splávky.

* Rybářské uzly.

* Ukázka pomůcky na smyčky a uzly na návazci.

* Poznávání ryb, živočichů a rostlin.

************POZOR NOVÁČCI************

NACHYSTAT FOTO DO ČLENSKÉ LEGITIMACE !!!!!

DÚ:

- opakovat probranou látku RŘ !!

- zůstává vyrobit si očka na splávky z tenkého drátku !!

- cvičit poznávání ryb, rostlin a živočichů !!

Dnes probraná látka:

 

úterý 2. listopadu 2021

Schůzka kroužku 2.listopadu 2021 - klubovna DDM.

 

Přítomni:

Švec Richard, Berger Adam, Hamplová Adéla, Konečný Jonáš, Hlava Ondra, Buchta Adam, Fanta Max, Burda Dan, Mucha Vojta, Danihel Emil, Indrák Filip, Langer Denis, Jůna Ríša, Klabačka Šimon.

Omluven: Studený Jan.

Nepřítomen: Staněk Jiří.

Dnes jsme opakovali probrané pasáže RŘ a pokračovali dalšími odstavci. Natírali jsme splávky a cvičili rybářské uzly.

Příště budeme pokračovat ve výše zmíněném.

D.Ú:

* opakovat RŘ,

* vyrobit si očka na splávky,

* nakreslit si jak bude tvůj splávek barevně vyveden,

* cvičit rybářské uzly.

úterý 26. října 2021

Schůzka kroužku 26. října 2021 - klubovna DDM.

 Přítomni:

Jůna Ríša, Švec Ríša, Berger Adam, Danihel Emil, Fanta Max, Hamplová Adéla, Hlava Ondřej, Konečný Jonáš.

Omluveni:

Burda Dan, Indrák Filip, Klabačka Šimon, Staněk Jirka, Studený Honzík, Havlík Eda, Mucha Vojta, Langer Denis.

Nepřítomni:

Buchta Adam.

Dnes: Opakování dříve probraných odstavců RŘ a seznámení s dalšími. Procvičování navazování háčků. pokračování ve výrobě splávků. Význam návazců, jejich používání a ukázka jejich výroby. 

Příště: Procvičení znalostí z probraných odstavců RŘ a seznámení s dalšími. Opět procvičit navazování háčků. Splávky natřeme první vrstvou barvy - donést si štětečky. 

D.Ú : vyrobit si očka ke splávkům dle počtu svých splávků (není nutno na příští schůzku, ale podle postupu výroby splávků). 

+ namalovat si jak budete chtít barevně vymalovaný svůj splávek.

Dnes probraná látka z RŘ:úterý 19. října 2021

Schůzka kroužku 19. října 2021 - klubovna DDM.

 Přítomni:

Burda Dan, Indrák Filip, Langer Denis, Švec Ríša, Berger Adam, Danihel Emil, Fanta Max, Hamplová Adéla, Havlík Eda, Hlava Ondra, Konečný Jonáš, Mucha Vojta.

Omluveni:

Jůna Ríša, Klabačka Šimon, Staněk Jirka, Studený Honzík.

Nepřítomen:

Buchta Adam.

Dnes jsme si zopakovali minule probraná ustanovení RŘ, pokračovali jsme ve výrobě splávků z orobince a Jarda vysoustružil tělíčka na splávky z balzy. Na TV promítnuty obrázky vyjmenovaných ryb a povinnosti při jejich chycení.

Příště si zopakujeme výše uvedenou látku a budeme v RŘ pokračovat dál. Pokračovat budeme rovněž ve výrobě splávků. 

A vzhledem k tomu, že splávky budu kompletovat (lepit) pro další práci na nich, je obzvlášť nutné mít věci níže uvedené (které máte mít VŽDY!!).

- VŽDY - přezůvky, zápisník, tužku, starý vlasec na cívce, háček s lopatkou a očkem (na procvičování rybářských uzlů).

- malý nůž (stačí ulamovací), nachystat si na příští schůzku štětečky (na 2.11. -stačí použité ze školy).